Grondzuigtechniek

Complexe grondwerken vragen om speciale techniek

Naast een breed arsenaal aan ‘traditionele graafmachines’ beschikt Groenen Groep ook over een gespecialiseerde divisie grondzuigtechniek. Een bijzondere techniek die ingezet kan worden voor complexe grondwerken.

Optimaal toepassen van grondzuigtechniek

Ter voorkoming van kabel- of leidingschade

Bij sommige projecten bestaat een grote kans op kabel- of leidingschade wanneer traditionele graafmachines ingezet worden, of kunnen de gevolgen van eventuele schade bijzonder groot zijn. De bodem komt steeds voller te liggen met kabels en leidingen en de effecten van schades worden alsmaar groter. Wanneer grondzuigtechniek wordt ingezet, kunnen kabels en leidingen gelokaliseerd en blootgelegd worden zonder beschadigingen te veroorzaken. De kans op schade wordt zo tot een minimum beperkt. Ook is grondzuigtechniek een perfect alternatief voor een traditionele graafmachine om proefsleuven te maken, voorafgaand aan grondwerk of hei- en boorwerkzaamheden. Of voor de verdieping van leiding- en kabeltracés in verband met uitbreiding of onderhoudswerkzaamheden.

Complexe grondwerken

Op sommige plaatsen kunnen graafmachines niet ingezet worden vanwege hun afmetingen. Denk aan het graven van bouwputten op moeilijk bereikbare plaatsen. Met een zuigbereik van zo’n 100 meter kan dankzij deze techniek toch machinaal worden gegraven op plaatsen waar anders handwerk het enige alternatief is. Grondzuigtechniek is ook in te zetten bij het slopen van gebouwen, voor het vrijzuigen van leiding- en rioleringssystemen onder vloeren en kruipruimtes, het vrijzuigen van funderingen voor funderingsherstel of verbouwingen, het vrijzuigen van transformatorruimtes, hydranten en afsluiters en het opzuigen van dakgrind/split.

Andere toepassingen:

Boomverzorging

Op het gebied van boomverzorging kunnen we grondzuigtechniek toepassen voor het zuigen ten behoeve van gronduitwisseling of grondverbetering rondom straatbomen, voor het maken van voedingspijlers rond straatbomen of voor het zuigen rond boomwortels in verband met kabel- en leidingonderhoud.

Milieu en calamiteiten

Met grondzuigtechniek kunnen we vervuilde grond saneren, vloeistoffen of vaste stoffen opzuigen na ongelukken, leidingtracés opschonen, leidingen en rioleringen vrijzuigen bij verstoppingen en leidingbreuk.

Reinigen

Grondzuigtechniek kan tevens ingezet worden voor het reinigen van opslagtanks en silo’s en het vrijzuigen van vetputten. Het leeg zuigen van paardenbakken behoort ook tot de mogelijkheden.

Interesse in onze diensten?

De Groenen Groep is gespecialiseerd in het uitvoeren van grondwerken, sloopwerken, renovatiesloopwerken en wegenbouw. Wilt u een project met ons starten? Neem dan contact met ons op.

Hein programma

Groenen Groep zet met ‘Hein’ nieuwe stap in veiligheidsbeleid Aandacht voor kwaliteit betekent ook aandacht voor veiligheid. Maar waar begint veiligheid nu eigenlijk? Wij…
Nieuws
Grondwerk
/
de basis van ieder bouwwerk

Onze / opdrachtgevers

Groenen groep werkt voor o.a. voor