test

  Naam

  Voornamen voluit

  Achternaam

  E-mailadres

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon

  Waarschuwen in geval van nood

  Geboortedatum

  Geboorteplaats

  Nationaliteit

  BSN-nr

  In loondienst bij:

  Groenen Grond- en SloopwerkenWegenbouw VeldhovenSchots Renovatie SloopwerkenZelfstandige

  Indien via uitzendbureau (naam uitzendorganisatie):

  Soort ID/Paspoort/Verbl. vergunning
  IDPaspoortVerbl. verg

  Documentnummer

  Geldigheid ID of pas t/m

  Rijbewijs

  AMB1BC1CBEC1ECET

  Rijbewijs geldig tot

  Code 95

  JaNee

  Code 95 geldig tot:

  VCA
  JaNee

  VCA Vol

  JaNee

  VCA geldig tot


  Indien ZZP:

  janee

  Bedrijfsnaam:

  BTW-nummer:
  WKA 1x per kwartaal aanleveren

  Kvk-nummer:
  1x per jaar uittreksel Kvk aanleveren

  Bankrekeningnummer IBAN:  Te ontvangen documenten (tevens als bijlagen toegevoegd aan dit formulier):
  • Brief nieuwe medewerker.
  • LMRA instructie. (Hierin is de LMRA aan mij toegelicht).
  • Instructieboekje VCA*. (Dit is aan mij verstrekt).
  • Instructie Persoonlijke Beschermingsmiddelen. (Hierin is aan mij
  uitgelegd welke PBM’s er zijn en welke ik dien te gebruiken).
  • Algemene voorwaarden

  PBM’s /werkkleding worden gratis verstrekt aan medewerkers van de Groenen Groep. Kleding en PBM’s dienen correct en volgens voorschriften te worden gebruikt. Alle ter beschikking gestelde werkkleding en PBM’s dienen door de medewerker te worden ingeleverd wanneer deze niet langer werkzaamheden verricht voor de Groenen Groep. Het dragen van werkkleding van de Groenen Groep na het beëindigen van de werkzaamheden voor de Groenen Groep is strikt verboden.

   Ik verleen Groenen Groep ( Groenen grond- en sloopwerken BV / Wegenbouw Veldhoven BV / Schots Renovatiesloopwerken BV) toestemming om alle bovenstaande gegevens te bewaren gedurende de duur van mijn dienstverband danwel gedurende de tijd dat ik werkzaamheden verricht voor de Groenen Groep. In geval ik werk op basis van een inleenovereenkomst met een uitzendbureau danwel als ZZP-er en mijn werkzaamheden niet altijd aaneengesloten perioden betreffen, verleen ik toestemming tot het bewaren van mijn gegevens tot 1 jaar na laatst uitgevoerde werkzaamheden.

   Hiermee verklaar ik akkoord te gaan met bovengenoemde, mijn gegevens correct te hebben ingevuld, de hierboven genoemde documenten te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud daarvan.

  Groenen Groep werkt o.a. voor: