Groenen Groep aan het werk bij de NS

Groenen Groep aan het werk bij de NS

Sinds een aantal jaren werkt Groenen Groep voor de Nederlandse Spoorwegen (NS). Het betreft dan meestal werkzaamheden op en om het perron. Denk daarbij aan bestratings- en sloopwerkzaamheden. Zo is Groenen Groep al werkzaam bij de NS-stations in Tilburg, Eindhoven, Helmond, Geldermalsen, Boxmeer en Venlo.

Aan het werk bij de NS, dat gebeurt niet zomaar: de NS stelt zeer hoge eisen aan de kwaliteit van de onderaannemers. Veilig werken staat voorop. Omdat de treinen natuurlijk gewoon op schema moeten blijven rijden, is flexibiliteit een belangrijke factor. Wij als onderaannemer moeten daar in mee, en dat doen we graag. We moeten dus flexibel zijn en werken in ploegen of bijvoorbeeld uitsluitend ‘s nachts. Soms zijn er grote werkzaamheden nodig. Dan kan het soms niet anders dan dat we onze werkzaamheden aanpassen aan de dienstregeling. Zo zorgen we ervoor dat reizigers zo min mogelijk hinder ondervinden van onze werkzaamheden. Klant is koning, zowel bij de NS als bij Groenen Groep.

Speciale opleiding
Zoals gezegd staat bij de NS veilig werken voorop. Risico’s moeten maximaal beperkt worden. Dat heeft gevolgen voor onze werkwijze. Onze medewerkers die op de projecten van de NS werken, moeten beschikken over de benodigde papieren. Zij hebben daar allemaal een speciale opleiding voor gevolgd. Deze opleiding gaat met name over het zo maximaal mogelijk beperken van de risico’s die het werken op en nabij het spoor met zich meebrengt. Een groot deel van onze mensen beschikt over deze papieren. Zij kunnen dus worden ingezet op deze projecten.

Groenen Groep NS

V&G plan
Je kunt je voorstellen dat het werken in de nabijheid van treinverkeer en veel publiek (reizigers) zorgt voor extra en bijzondere risico’s. Voorafgaand aan alle projecten waar meerdere partijen samenwerken en die betiteld worden als risicovolle projecten, worden daarom de specifieke projectgebonden risico’s in kaart gebracht en vastgelegd in een uitgebreid Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan). Hierin worden alle afspraken inzake veiligheid en gezondheid vastgelegd. In dit V&G plan wordt vervolgens per risico bepaald op welke wijze deze kan worden beheerd om zo zowel onze medewerkers als andere betrokkenen te kunnen beschermen voor de gevaren die het project met zich meebrengt. Dit is een uitgebreid en zeer belangrijk proces!

Werkzaamheden
De werkzaamheden die Groenen Groep uitvoert voor de NS zijn zeer divers. We verrichten bestratings- en sloopwerkzaamheden, we repareren straatwerk en brengen nieuw straatwerk aan, soms slopen we op verzoek een compleet stationsgebouw. Het aantal mensen dat aan projecten van de NS werkt is daarom sterk afhankelijk van de opdracht.

Groenen Groep NS Groenen Groep NS

Interesse in onze diensten?

De Groenen Groep is gespecialiseerd in het uitvoeren van grondwerken, sloopwerken, renovatiesloopwerken en wegenbouw. Wilt u een project met ons starten? Neem dan contact met ons op.

  040 - 253 35 55

  contactformulier

Groenen Groep werkt o.a. voor: