Renovatie sloopwerken

Renovatie sloopwerken

Complexe renovatie sloopwerken vragen om specialistische kennis
Renovatiesloopwerken vragen om een speciale aanpak. Renovatiesloopwerken kunnen interne sloopwerken in bedrijfspanden of industriële objecten zijn. Bij renovatie sloopwerken van utiliteitsbouw gaat het vaak om ziekenhuizen, verzorgingshuizen, kantoren, winkelcentra, scholen en andere openbare gebouwen. In veel gevallen gaat het bij renovatie sloopwerken ook om woningen.

Deze woningen zijn vaak gewoon bewoond: woningen, appartementen en aanleunwoningen. Dit maakt renovatiesloopwerken vaak erg complex. Een extra uitdaging daarbij is ervoor zorgen dat de bewoner zo min mogelijk overlast heeft van de sloopwerkzaamheden. De veiligheid van de bewoner dient hierbij uiteraard altijd gewaarborgd te worden.

Zaken als stofvrij en geluidsarm werken zijn een vast gegeven binnen deze tak van slopen. In veel gevallen wordt er gewerkt binnen een keten van meerdere betrokkenen en is de planning strak. Binnen Groenen Groep is een groot deel van de medewerkers in de sloopsector gespecialiseerd in het uitvoeren van renovatiesloopwerken. Onze medewerkers zijn allemaal MBO-geschoold als sloper en daarmee uitermate vakbekwaam. Uiteraard geldt ook binnen de renovatietak dat wij werken met de modernste machines. Alle bouwmaterialen die vrijkomen bij de renovatie sloopwerken worden bovendien zoveel mogelijk gescheiden afgevoerd.

Interesse in onze diensten?

De Groenen Groep is gespecialiseerd in het uitvoeren van grondwerken, sloopwerken, renovatiesloopwerken en wegenbouw. Wilt u een project met ons starten? Neem dan contact met ons op.

  040 - 253 35 55

  contactformulier

Groenen Groep werkt o.a. voor: