Het belang van veilig werken!

Het belang van veilig werken!

Het belang van veilig werken!

De Groenen Groep hecht veel waarde aan een goede arbozorg en een gezonde een veilige werkomgeving. Samenwerking met de Arbodienst is daarbij van groot belang! Opleiden, trainen en het vergoten van het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn zijn zaken waar zeer intensief in geïnvesteerd wordt. Medewerkers binnen de Groenen Groep verrichten fysieke arbeid met een groot risico op lichamelijke klachten hetgeen absoluut vraag om extra aandacht.

Jaarlijks wordt er voor de medewerkers een opleidingsplan opgesteld. Op basis van de bevindingen van leidinggevenden en de medewerkers zelf wordt bepaald welke opleidingen en of trainingen gewenst zijn. Ook wet- en regelgeving is hierbij een bepalende factor. Trainingen kunnen variëren van eenvoudige korte instructies tot volwaardige vakopleidingen. Het aanbieden van training en opleiding zien wij als onze plicht maar ook het op peil houden van verworven kennis en vaardigheden krijgt zeer veel aandacht.

Door het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid werd de Groenen Groep gevraagd mee te werken aan een inspiratiefilm over veilig werken en arbeidsgezondheid. Samen met onze arbo-arts mevrouw L. Schouten hebben wij daar met veel plezier aan meegewerkt.

Interesse in onze diensten?

De Groenen Groep is gespecialiseerd in het uitvoeren van grondwerken, sloopwerken, renovatiesloopwerken en wegenbouw. Wilt u een project met ons starten? Neem dan contact met ons op.

  040 - 253 35 55

  contactformulier

Groenen Groep werkt o.a. voor: